Uygulamalarımız

  • Pansuman ve yara bakımı
  • Oksijen terapisi ve izlemi
  • İlaç ve sarf malzeme temini
  • Kateter uygulamaları ve bakımı
  • Laboratuar için örnek alma
  • Hasta eğitimi (hipertansiyon, diabet, anne sütü eğitimi vb.)
  • Stoma bakımı (trakeostomi, kolostomi, gastrostomi vb)